Školní výlety

Kdo by si rád nevzpomněl na školní výlety, zejména v osmé, deváté třídě, kdy hormony již dávají každému večeru v chatkách, či ubytovnách půvab příslibu neřesti a vzrušujících chvil. A vydaří-li se počasí a červen milostivě umožní se již koupat, jak lákavé je zaměnit denní vodní radovánky pod dohledem učitelek za noční koupání bez plavek, plné kradmých pohledů a doteků, zvlášť je-li luna nakloněna všem mladickým touhám. Nestálo by za to, přemluvit třídního učitele k závěrečnému školnímu výletu, než se nadobro se školou rozloučíte, třeba k Máchovu jezeru? Voda, lesy, stinná zákoutí, chatky, to vše se jeví jako ideální podmínky pro pěkný školní výlet.

Kdo tepeš verš, tak pojď jen blíž

Ať zvuky harfy uslyšíš, v té mihotavé záři luny, jež rozeznívá temné struny odlesky vodních vlnek her a zpívá teskně za večera, do houstnoucího rychle šera ten teskný dávných lásek bol. A jezero tam, naookol vroubené prsty starých stromů se poddává jen zvolna tomu, by ponechalo tiše spát toho, kdo rukou kata pad´ a ponechav tu láskou žalnou, bloudivou svojí duší kalnou a padající v věčný chlad, až zvábil ji v skok do hlubiny a ponechal tam, věčně spát.